IcoPetroffInfoLux.com

Скандали, коментари, анализи

 

 

Арт рок център  

 

концерти,  

мероприятия и  

набиране на рок  

музиканти за изяви  

ГРАНДИОЗЕН СКАНДАЛ! НОВА СХЕМА НА КОРУПЦИЯ В МОН

Написана от
Министерство на образованието Министерство на образованието

 

КОРУПЦИЯ В ДЪРЖАВАТА!

Както е известно на читателите от 1 август 2016 г. в сила влиза новия Закон за предучилищно и училищно образование внесен от Милена Дамянова и група нейни съпартийци и приет от Народното събрание. Това, че същият съдържа много недостатъци не би трябвало да е тема на сегашното ни разследване, но не можем да не споменем съществените му недостатъци, които са предпоставка за закононарушения отнемащи човешки права и създаващи възможност за дискриминация и корупционни практики. Важен момент е, че беше приет нов училищен закон без да се постигне качествен нормативен продукт. Този закон има повече от 400 текста, което го прави по-голям и от кодекс. Това се обяснява от авторите, че към него не е предвидено да има правилник за приложение. Всъщност причините са, че целта е да се обърка четящият, защото едва ли някой може да има търпение да прочете целия документ на един дъх. Този закон залага преди всичко на “декларативно ниво” и на никаква съществена промяна на статуквото. Един от съществените проблеми на същият е, че затвърждава закостенели способи за контрол над училищата и елитарния подход към обучение.

Организираха се много протести пред 41-то Народно събрание заедно с родителските организации по редица важни недостатъци на същия: задължителното предучилищно обучение на 4 годишните деца и липсата на формулировка за дейността на родителските кооперативи. В своя декларация родителите съобщиха: “Проектът за Закон за предучилищното и училищното образование е в директно противоречие с Конституцията, според която отглеждането и възпитанието на децата е отговорност на техните родители (чл. 47), както и с редица международни конвенции, по които България е страна. Така законът дава на изпълнителната власт, в лицето на министъра на образованието, функция на монополен източник не само на образование, а дори на обществено отглеждане и възпитание на децата в България. Не съществува страна, където всички деца да започват формалното си образование по един и същи начин на една и съща възраст.

Внесеният и приет от Народното събрание за втори път Проект на Закон за предучилищно и училищно образование от Милена Дамянова и група нейни съпартийци беше атакуван както преди приемането му, така и след това от редица учени, родители, сдружения и неправителствени организации, които недвусмислено доказваха, че това е един лош закон и че в себе си крие потенциална опасност от корупционни практики.

Когато пренесем всичко на фона на обучението на децата със специални образователни потребности, гуруто на образованието в България Милена Дамянова почти като на шега, но доста сериозно каза: “за първи път ние въвеждаме приобщаване в образованието с това, че поставяме в центъра детето”.  Това разбира се, тя може и да го вярва, защото няма никакъв практически опит в образованието на тези деца дори и липса на лично нейно, което да е отгледала, но за съжаление освен нея това се подкрепи и от нейните “практици” в образованието и една проправителствена “родителска” организация, която се ръководи от човек не родител на дете със специални потребности.

Според закона ще се създадат центрове за личностно развитие. Всъщност за никакъв център не може да става дума, защото законът разпорежда оценяването на специалните потребности да става от “училищния екип”, който към момента реално не съществува и не се предвижда, как точно той ще се изгради във всяко българско училище. Както и при другите моменти, само се “декларира” желание, но изпълнението не е разписано /защото в бъдеще ще се прави това в някакъв стандарт/. В  центъра е училищният директор, който сам назначава екип за оценка и с други думи сам решава кое дете е със специални потребности и кое не, и също така сам решава какви специалисти ще назначи или ще “закупи” от някъде такива. Държавата тотално абдикира от грижите за тези деца, като планира да преструктурира ресурсните центрове в социални услуги и “центрове за личностно развитие”, за които нито е предвиден някакъв стандарт, нито е ясно дали общините ще могат да изградят такива. Когато се поставят тези въпроси, компетентно авторите казват “Законът ги задължава”. Интересно как законът ще осигури и средства, за да може да изпълнят “задълженията си” всички участници, включително и родителите, учители, кметове и т.н

Въпросният закон не се подкрепяше и от други представители на специално образование, което беше демонизирано едва ли не, защото е “анти-детето”, нищо, че във всички нормални страни то съществува и се развива.

Първи възроптаха болничните училища, които закона планира да закрие без да даде отговор кой ще обучава децата с хронични заболявания, които с месеци понякога и години са в болнични заведения. Естествено и на този въпрос отговорът на гуруто е познат /В стандарта ще пише/.  Директорът на столичното болнично училище имаше неблагоразумието да се опълчи на Милена Дамянова, за което беше освободена, понеже решиха да и променят длъжностната характеристика и след 20 години стаж, вече не отговаря на изискванията за тази длъжност. Не беше взето в предвид подкрепата от родители на такива деца, защото те не разбират, но само “нашата” родителска организация е компетентна.

Помощните училища, са извадени от  понятието: “училища”. Те вече не могат да бъдат числени към “специалните училища” и ще бъдат закрити като общините трябва да ги преобразуват в центрове за личностно развитие, както и ресурсните центрове. И тук като червей от ябълка се показва корупционната схема. Чрез обществени поръчки от друго министерство и това на образованието с европейски и държавни средства ще започне построяването на нови сгради, чиято функция, забележете  ще е да бъдат центрове за личностно развитие. „Де е Киро на кирия?“. Но, кои са „мозъците“ осъществили тази езоитщина целяща облагодетелстване на определени фирми и лица свързани с образованието и социалните дейности? Естествено, това са хора били на власт или и в момента заемащи такива постове, чрез които могат да „бръкнат в кацата с мед“ и да им влезе в джоба някое друго милионче. На първо място ще споменем „законотвореца“, „гуруто“ в образованието бездетната Милена Дамянова. Тя съвместно с още няколко служители от образователното министерство докато заемаше поста на зам. министър и твореше своето недоносче наречено Закон за предучилищно и училищно образование изгради т.н. „концепция“ за закриване на помощните училище, т.е. пъкления план за закриването на помощните училища с цел бъдещо облагодетелстване. Нейни поддръжници бяха Грета Ганчева, която има дете с умствено увреждане, работила като логопед, но не и като специален педагог и заемаща и в момента поста директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ и ръководител на проекти за т.н. „интегриране“ на децата със специално образователни потребности. Всеизвестната началник на Регионален инспекторат София-град и наричан „топло“ от народа „Робинзон Крузо“, получила прозвището си като зам. министър в образователното министерство, Ваня Кастрева. Несменяемият Главен секретар Красимир Вълчев, който е сивия кардинал в министерството. Забележете, че всички изброени до тук са политически обвързани с партията ГЕРБ. Каква е схемата на корупция със средства от еврофондове и държавни средства? Тя прилича точно на онази игра „Тука има, тука няма!“. МОН закрива над 46 помощни училища, като ще се използва оперативна програма „Оптимизация на училищната мрежа“. Тук главна роля играе пенсинерката, но върната на работа в МОН небезизвестната Венка Вучкова. Много съществен момент, който трябва да отбележим е, че участниците в този пъклен план за закриване на учебни заведения или обединението им с други или пък преобразуването им в друг  вид функции получават на калпак по 20 хил. лева. И така, оставащите в България една малка част от преобразуваните помощни училища, около 10-15 ще станат обучаващи звена, но няма да дават образователен ценз и ще бъдат със социални функции. Читателят ще попита какво ще правят останалите деца от закритите в страната учебни заведения. Не се притеснявай читателю! Ще строим нови 40-50, които ще бъдат по обществени поръчки и които ще облагодетелстват не един или двама. С една дума, заради една бълха ще изгорим юргана, а после ще купуваме нов, но с народна пара! И така парите дадени от народите на България и на Европа ще преминават в строителните фирми, които ще бъдат съответно свързани със свои хора, Кастрева, Дамянова, Ганчева, Кръстев, Вучкова и сие, защото държавата и общините ще могат да възлагат без търг и конкурс на обществени поръчки по облекчени правила съгласно Закона за обществените поръчки приет пак с мнозинството на ГЕРБ.

Прочетена 2908 пъти

Свързани статии (по етикет)

Ново от "Интервюта"

Ново от "Рубрика"

Ново от "Клипове"